24.11.2017
host ... | Magazín | Inzerce | Fórum | Služby
Nosework

Od září se můžete hlásit na lekce noseworku pod vedením instruktora Tomáše.
Zájemcům doporučujeme absolvovat seminář pod vedením Terky Hladké, dne 17.9, máme volná místa pro diváky.

Navýšení kreditů a odhlášení ze cvičení

Kreditní systém

   Platba za výcvikové lekce probíhá pomocí předplacených kreditů.

   Kredity lze zakoupit u instruktora přímo na výcvikové lekci nebo převodem na účet číslo 35-6172060277 / 0100. (změna od 1.1.2013) !!!
Jako VS (variabilní symbol) uveďte číslo své registrace u nás.
Svůj VS najdete zde :
http://vycvik.hafbezobav.cz/index.php/vycvik/registrace

    Převod peněz a jejich připsání na účet bude uskutečněno do 4 pracovních dnů.

    Za pozdní odhlášení z výcvikové lekce Vám bude strženo penále ve výši:

    Více než 24 hod. před lekcí, bude vrácena plná částka ceny cvičení.

    Méně než 24 hod. před lekcí, bude odečteno penále ve výši 20 % ceny cvičení.

    Méně než 12 hod. před lekcí, bude odečteno penále ve výši 50 % ceny cvičení.

    Méně než 6 hod. před lekcí, bude odečteno penále ve výši 100 % ceny cvičení.

   Kredity na účtu mají platnost po dobu 6 měsíců od posledního aktivního pohybu na Vašem účtu. Po této době již nelze kredit použít a kredit ztrácí platnost.

   O vrácení platných kreditů lze zažádat po dobu jejich platnosti zasláním e-mailu na adresu vycvik@hafbezobav.cz. Do e-mailu je potřeba uvést login, jméno psa a číslo účtu, kam kredit vrátit. Za vrácení kreditu vám bude účtován manipulační poplatek ve výši 15 %.

   Kredity lze převést v době jejich platnosti na třetí osobu. O převod kreditů lze zažádat e-mailem na adresu vycvik@hafbezobav.cz. Do e-mailu je potřeba uvést login, jméno psa a login a jméno psa uživatele, na kterého se kredit převádí. Za převod kreditu vám bude účtován manipulační poplatek ve výši 5 %.
Uvedené poplatky budou strženy přímo z převáděných kreditů.