16.06.2019
host ... | Magazín | Inzerce | Fórum | Služby
Den otevřených dveří

Neděle 9. června 2019
Můžete se těšit na ukázky výcviku a psích sportů z nabídky našeho výcvikového centra. Vše si budete moci vyzkoušet se svými pejsky pod dozorem našich zkušených lektorů.
Více info ZDE
Všechny srdečně zveme!

Navýšení kreditů a odhlášení ze cvičení

Kreditní systém

   Platba za výcvikové lekce probíhá pomocí předplacených kreditů.

   Kredity lze zakoupit u instruktora přímo na výcvikové lekci nebo převodem na účet číslo 35-6172060277 / 0100. (změna od 1.1.2013) !!!
Jako VS (variabilní symbol) uveďte číslo své registrace u nás.
Svůj VS najdete zde :
http://vycvik.hafbezobav.cz/index.php/vycvik/registrace

    Převod peněz a jejich připsání na účet bude uskutečněno do 4 pracovních dnů.

    Za pozdní odhlášení z výcvikové lekce Vám bude strženo penále ve výši:

    Více než 24 hod. před lekcí, bude vrácena plná částka ceny cvičení.

    Méně než 24 hod. před lekcí, bude odečteno penále ve výši 20 % ceny cvičení.

    Méně než 12 hod. před lekcí, bude odečteno penále ve výši 50 % ceny cvičení.

    Méně než 6 hod. před lekcí, bude odečteno penále ve výši 100 % ceny cvičení.

   Kredity na účtu mají platnost po dobu 6 měsíců od posledního aktivního pohybu na Vašem účtu. Po této době již nelze kredit použít a kredit ztrácí platnost.

   O vrácení platných kreditů lze zažádat po dobu jejich platnosti zasláním e-mailu na adresu vycvik@hafbezobav.cz. Do e-mailu je potřeba uvést login, jméno psa a číslo účtu, kam kredit vrátit. Za vrácení kreditu vám bude účtován manipulační poplatek ve výši 15 %.

   Kredity lze převést v době jejich platnosti na třetí osobu. O převod kreditů lze zažádat e-mailem na adresu vycvik@hafbezobav.cz. Do e-mailu je potřeba uvést login, jméno psa a login a jméno psa uživatele, na kterého se kredit převádí. Za převod kreditu vám bude účtován manipulační poplatek ve výši 5 %.
Uvedené poplatky budou strženy přímo z převáděných kreditů.